Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatvédelem

A Genius 99 Ingatlanközvetítő ezúton tájékoztatja a www.genius99.hu weboldalra látogatókat a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a Genius 99 Ingatlanközvetítő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

-   A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv).
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv).

2. Kezelt adatok köre

A Genius 99 Ingatlanközvetítő weboldalán kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a weboldalra látogató úgy dönt, hogy azokat a regisztráció során, illetve a hírlevélre feliratkozás alkalmával rendelkezésre bocsátja.

A regisztrációhoz és a hírlevél igénylésekor a látogató a nevét, email címét és telefonszámát (nem kötelező) adja meg.

Adatainak megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Genius 99 Ingatlanközvetítő a megadott adatokat nyilvántartsa és kezelje.

3. Az adatkezelés célja

- piackutatás, piaci elemzések készítése,
- statisztikák összeállítása,
- tájékoztatás nyújtása a Genius 99 Ingatlanközvetítő szolgáltatásairól, marketing akciókról akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában.

4. Adatok felhasználása, továbbítása

A Genius 99 Ingatlanközvetítő a látogatók fent rögzített adatait kizárólag a fent megjelölt célra használja fel. A Genius 99 Ingatlanközvetítő az adatokat kizárólag a weblap üzemeltetését végző technikai közreműködőknek adhatja át adatfeldolgozás céljából.

5. Érintettek jogainak gyakorlása

A weboldalon regisztrált látogatók illetve a hírlevelet igénylők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a Genius 99 Ingatlanközvetítő által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

Ügyfelek ezzel kapcsolatos kérelmüket - a hírlevél leiratkozás kivételével - a Genius 99 Ingatlanközvetítő Bt. 7400 Kaposvár, Petőfi Sándor utca 7-9. szám alatti székhelyére megküldött levél útján terjeszthetik elő. A Genius 99 Ingatlanközvetítő a kérelmek benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Genius 99 Ingatlanközvetítő az hirlevel@genius99.hu email címről küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre (www.genius99.hu/hirlevel/leiratkozas) vagy a www.genius99.hu "Hírlevél " menüpont, "Lemondás " pontra kattintva jogosultak megtiltani a Genius 99 Ingatlanközvetítő-nek a további hírlevelek küldését.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését a Genius 99 Ingatlanközvetítő-nek, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.