Közlemények

Tisztelt Megbízóink:

Cégünk a Genius 99 Ingatlanközvetítő iroda itt teszi közzé a Megbízási szerződéseiben történt változtatásokat, és amennyiben Ön mint megbízónk a közzétételtől számított 1 hónapig nem él kifogással úgy azt elfogadotnak tekinti irodánk. ( Megbízási szerződés 14.1. pont )

"Felek kifejezett, kölcsönös megállapodásuk alapján rögzítik, Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés módosítása úgy is érvényes, ha a szerződés módosítását a Megbízott (az általa üzemeltetett weblapon, illetve irodáiban) közzéteszi. Amennyiben Megbízó az így közzétett módosítással kapcsolatban a közzétételtől számított 30 napon belül ellenvetéssel nem él a megbízott formanyomtatványán, felek a módosítást kölcsönösen elfogadottnak, és (a közzététel napjától) a jövőbeni együttműködésükre irányadónak, hatályosnak tekintik."

 

Kízárólagos Jogú Ingatlanközvetítési Megbízási Szerződés Hibajavítása
(2009. dec. 23.)

Tisztelt Megbízóink:

 

Értesítjük azon Megbízóinkat, akik cégünkel 2009.09.01. után Kízárólagos Jogú Ingatlanközvetítési Megbízási Szerződést kötöttek, a szerződés példányairól nyomtatási hiba miatt nem látszik az alábbi, 2 db. szerződéses pont, amit itt közzé teszünk és érvénybe lép amennyiben a jelen kihirdetéstől számított 1 hónapon belül írásban nem él ellene kifogással Megbízónk:

\\\\\\\"11.7 A Megbízó kijelenti egyúttal, hogy nincs olyan jogi vagy egyéb akadály, amely az Ingatlan értékesítését, és a Közvetített Ügyfél tehermentes tulajdonszerzését megakadályozná, valamint kötelezettséget vállal, hogy a megbízásban vállalt valamennyi feltételt betartja.

11.8 Megbízó kijelenti, illetve jelen aláírásával is megerősíti, hogy a valóságnak megfelelően tájékoztatta a Megbízottat az Ingatlan adatairól, lényeges tulajdonságairól. Megbízó megerősíti azt is, hogy legjobb tudomása szerint az Ingatlan rejtett hibában nem szenved.\\\\\\\"

Ingatlanközvetítői Megbízási Szerződés Módosítása
(2009. szep. 02.)

Tisztelt Megbízóink:

Értesítjük azon Megbízóinkat, akik cégünkel 2009.09.01. után Ingatlanközvetítési Megbízási Szerződést kötöttek, hogy szerződésről nyomtatási hiba miatt nem látszik az alábbi, 2 db. szerződéses pont, amit itt közzé teszünk és érvénybe lép amennyiben a jelen kihirdetéstől számított 1 hónapon belül írásban nem él ellene kifogással Megbízónk:

Alulírott, mint a Genius 99 Ingatlanközvetítő Bt. Megbízója kijelentem és jelen aláírásommal is megerősítem, hogy a Megbízott Munkatársával a Megbízási szerződés összes pontját a szerződés megkötése előtt alaposan áttekintettem, egyedileg megtárgyaltam, annak pontjait aláírás előtt értelmeztem és kellően megfontoltam. Jelen aláírásommal is elismerem, hogy a Megbízott Munkatársa a szerződés aláírása előtt felhívta a figyelmemet, hogy a szerződés bármely pontját saját elképzelésem szerint megváltoztathatom, és ezt rögzíthetem a Megbízási szerződés 6. pontjában azzal, hogy amennyiben e jogommal élek úgy a jelen Megbízási szerződés ezen változtatásokkal együtt érvényes.

Alulírott, mint a Genius 99 Ingatlanközvetítő Bt. Megbízója kijelentem és jelen aláírásommal is megerősítem, hogy amennyiben e Megbízási szerződés 6. pontjában nem kerül egyéb megállapodás rögzítésre, úgy nem kívánom a megtárgyalt Megbízási szerződés pontjainak módosítását, így a szerződés pontjainak megváltoztatásáról kifejezetten lemondok. Alulírott, mint a Genius 99 Ingatlanközvetítő Bt. Megbízója a jelen aláírásommal külön is megerősítem, hogy jelen Megbízási szerződés a szerződéskötési akaratommal mindenben megegyezik, annak feltételeit elfogadom, magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem.